ОПШТА АКТА АКАДЕМИЈЕ

Савет послодаваца је саветодавно тело Академије чија је основна улога обезбеђење и унапређења сарадње између Академије и привреде у циљу развоја и унапређења студијских програма Академије у складу са потребама тржишта рада. Конституисањем Савета послодаваца, сагледавајући реалне тржишне потребе и захтеве послодаваца, Академија се опредељује за креирање тржишно употребљивих знања и вештина својих студената, односно за акредитовање и реализацију студијских програма базираних на стварним потребама послодаваца. На овај начин остварујемо циљ да образујемо кадрове који су спремни да се одмах по завршетку студија запосле у струци за коју су обучени.

Дана 05.03.2024. године одржана је прва конститутивна седница Савета послодаваца Топличке академије струковних студија и извршена верификација чланова.

Чланови Савета послодаваца:

  • Иван Раичевић „Планинка“ АД, Куршумлија
  • др Милан Пешић, Општа болница „др Алекса Савић“, Прокупље
  • Драгомир Цветковић, Општа болница, „Алекса Савић“, Прокупље
  • Александар Марјановић, PROFI BET ING, Доња Коњуша
  • Милош Милошевић - „Milk House“ ДОО, Ниш
  • Душан Видојевић, „Лазар“  ДОО, Блаце

 

Савет послодаваца чине угледни стручњаци из најзначајнијих области привреде, државних органа и институција, као и других релевантних организација.

Седнице сазива и њима руководи председник Савета послодаваца.

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ