Јавни увид

  


Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звања са предлогом за избор у звање, професора струковних студија, професора, предавача и наставника вештина.

  • Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидата за избор у звање са предлогом за избор у звање професор струковних студија можете погледати ОВДЕ

Извештаји су стављени на увид јавности _______________. године.

Приговор на Извештај Комисије може се поднети у року од ___ дана од дана објављивања.

Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звања са предлогом за избор у звање, професора струковних студија, професора, предавача и наставника вештина.

  • Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидата за избор у звање са предлогом за избор у звање сарадник у настави можете погледати ОВДЕ

Извештаји су стављени на увид јавности __________. године.

Приговор на Извештај Комисије може се поднети у року од __ дана од дана објављивања.