Јавни увид

  


Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор у звања са предлогом за избор у звање, професора струковних студија, професора, предавача и наставника вештина

 

Извештаји су стављени на увид јавности ____________ године.

Приговор на Извештај Комисије може се поднети у року од ___  дана од дана објављивања.