КАЛЕНДАР УПИСА СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. годину

Топличка академија струковних студија, Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље организује упис студената за школску 2024/25. годину

Упис студената у прву годину основних струковних студија организује се на следећим акредитованим студијским програмима:

 1. Прехрамбена технологија,
 2. Пољопривредна производња са модулима:
 • модул ФИТОМЕДИЦИНА
 • модул ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
 • модул ЗООТЕХНИКА

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • Пријава кандидата од 17. јуна до 28. јуна 2024. године у просторијама Одсека у термину од 9:00 до 14:00 часова
 • Пријављивање кандидата електронским путем од 17. јуна до 30. јуна 2024. године до 00:00 часова
 • Полагање пријемног испита 2. јула 2024. године у 11:00 часова
 • Објављивање прелиминарне ранг листе 3. јула 2024. године
 • Објављивање коначне ранг листе 4. јула 2024. године
 • Упис студената према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и сајту Одсека од 5. јула.

За упис могу аплицирати кандидати који су завршили средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Све детаље о пријави, потребној документацији и полагању пријемног испита можете наћи на следећем линку.


Одсек за пословне студије Блаце. организује упис студената за школску 2024/25. годину на следећим акредитованим студијским програмима:

 1. Рачунарство и информатика
 2. Финансије и рачуноводство
 3. Порези и царине
 4. Пословна економија
 5. Туризам и хотелијерство

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • Пријава кандидата од 17. јуна до 28. јуна 2024. године у просторијама Одсека у термину од 9:00 до 14:00 часова
 • Пријављивање кандидата електронским путем од 17. јуна до 30. јуна 2024. године до 00:00 часова
 • Полагање пријемног испита 2. јула 2024. године у 11:00 часова
 • Објављивање прелиминарне ранг листе 3. јула 2024. године
 • Објављивање коначне ранг листе 4. јула 2024. године
 • Упис студената према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и сајту Одсека од 5. јула.

За упис могу аплицирати кандидати који су завршили средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Све детаље о пријави, потребној документацији и полагању пријемног испита можете наћи на следећем линку.

Одсек за медицинске студије Прокупље. организује упис студената за школску 2024/25. годину на следећем акредитованим студијским програму:

 1. Струковна медицинска сестра

ВАЖНИ ДАТУМИ

 • Пријава кандидата од 17. јуна до 28. јуна 2024. године у просторијама Одсека у термину од 9:00 до 14:00 часова
 • Пријављивање кандидата електронским путем од 17. јуна до 30. јуна 2024. године до 00:00 часова
 • Полагање пријемног испита 1. јула 2024. године у 11:00 часова
 • Објављивање прелиминарне ранг листе 2. јула 2024. године
 • Објављивање коначне ранг листе 3. јула 2024. године
 • Упис студената према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и сајту Одсека од 4. јула.

Све детаље о пријави, потребној документацији и полагању пријемног испита  можете наћи на следећем линку.