Катедра за општу и пословну економију

др Марко Гашић

Е-пошта: gasicmarko@yahoo.com