Катедра за информатику и рачунарско инжењерство

др Зоран Јовановић

Е-пошта: zoranjov2004@gmail.com