Конкурси

Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа на Топличкој академији струковних студија са седиштем у Прокупљу

Конкурс је објављен у Службеном гласнику број 55 од  07.07.2023 године, са роком пријаве од 8 дана од дана објављивања.

Детаље конкурса можете погледати ОВДЕ