Конкурси

Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа на Топличкој академији струковних студија са седиштем у Прокупљу

Конкурс је објављен у  од _________ године, са роком пријаве од __ дана од дана објављивања.

Детаље конкурса можете погледати ОВДЕ