Конкурси

Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа на Топличкој академији струковних студија са седиштем у Прокупљу

Конкурс је објављен у Службеном гласнику број 130 од 25.11.2022. године, са роком пријаве од 8 дана.

Детаље конкурса можете погледати овде