Конкурси

Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа на Топличкој академији струковних студија са седиштем у Прокупљу

Конкурс је објављен у Службеном гласнику број   од   године, са роком пријаве од   дана од дана објављивања.