Студентски парламент

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Академији, у складу са Законом. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за председника Студентског парламента Академије и чланове Студентског парламента Академије спроводе се у априлу, једном у две године. Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента Академије имају студенти Академије уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Студентски парламент Топличке академије струковних студија:
  1. Немања Томић, Председник,
  2. Милош Ивковић,
  3. Ана Михајловић,
  4. Марија Чокојевић,
  5. Милица Ристић,
  6. Анђела Аврамовић,
  7. Вељко Стојановић,
  8. Немања Радивојевић,
  9. Јована Ђорђевић,
  10. Андреј Поповић

Избори за чланове студентског парламента