Упис

Упис на специјалистичким и мастер струковним студијама у школској 2023/2024. години - ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ

Топличка академија струковних студија уписује студенте у прву годину специјалистичких струковних студија у школској 2023/2024. години који се изводи у Одсеку за пословне студије Блаце.


ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ (трећи конкурсни рок) МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ


ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ (трећи конкурсни рок) МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ - ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ (други конкурсни рок) МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

Упис на основним струковним студијима у школској 2023/2024. години (ТРЕЋИ ДОДАТНИ КОНКУРСНИ РОК)

Одлука о утврђивању термина и броја слободних места на основним струковним студијима у школској 2023/2024. години (ТРЕЋИ ДОДАТНИ КОНКУРСНИ РОК) можете погледати ОВДЕ

Топличка академија струковних студија уписује студенте у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години чији су носиоци одсеци у саставу Академије.

Упис на основним струковним студијима у школској 2023/2024. години (ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК)

Одлука о утврђивању термина и броја слободних места на основним струковним студијима у школској 2023/2024. години (ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК) можете погледати ОВДЕ

Топличка академија струковних студија уписује студенте у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години чији су носиоци одсеци у саставу Академије.

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ - ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ (ПРВИ КОНКУРСНИ РОК)

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ (први конкурсни рок) МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

Упис на основним струковним студијима у школској 2023/2024. години (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

Одлука о утврђивању термина и броја слободних места на  основним струковним студијима у школској 2023/2024. години (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК) можете погледати ОВДЕ

Топличка академија струковних студија уписује студенте у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години чији су носиоци одсеци у саставу Академије.

Упис на специјалистичким и мастер струковним студијама у школској 2023/2024. години - ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ

Топличка академија струковних студија уписује студенте у прву годину специјалистичких струковних студија у школској 2023/2024. години који се изводи у Одсеку за пословне студије Блаце.


  • ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ (први конкурсни рок) МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

  • ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ (први конкурсни рок) МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

 

Одлука о расписивању обједињеног конкурса за упис студената на основне струковне студије у школској 2023/2024. години (ПРВИ КОНКУРСНИ РОК)

Одлуку о расписивању обједињеног конкурса за упис студената на основне струковне студије у школској 2023/2024. години можете погледати ОВДЕ

Топличка академија струковних студија уписује студенте у прву годину основних струковних студија у школској 2023/2024. години чији су носиоци одсеци у саставу Академије.