Стефан Недељковић

Секретар Академије

Mејл: sekretar@toplicka.edu.rs

Тел: 027/324-311 локал 105

Олгица Андрејић

Шеф рачуноводства Академије

Мејл: racunovodstvo@toplicka.edu.rs

Тел: 027/324-311 локал 106

Марија Миликић

Шеф студентске службе Академије

Мејл: studentskasluzba@toplicka.edu.rs

Тел: 027/324-311 локал 107

Весна Стојановић

Служба за јавне набавке

Мејл: javnenabavke@toplicka.edu.rs

Тел: 027/324/311 локал 106

Слободан Гмијовић

Руководилац послова информационих система и технологија

Мејл: ittoplicka@toplicka.edu.rs

Тел: 027/324-311 локал 108