Стефан Недељковић

Секретар Академије

sekretar@toplicka.edu.rs

 

 

Олгица Андрејић

Шеф рачуноводства Академије

racunovodstvo@toplicka.edu.rs

 

 

 

Марија Миликић

Шеф студентске службе Академије

studentskasluzba@toplicka.edu.rs

 

 

Весна Стојановић

Службеник за јавне набавке 

javnenabavke@toplicka.edu.rs

 

 

Слободан Гмијовић

Руководилац послова информационих система и технологија

ittoplicka@toplicka.edu.rs