Трећи конкурсни рок за упис студената у прву годину основних струковних студија

Топличка академија струковних студија, у прву годину основних струковних студија у школској 2022/2023 годинe у трећем уписном року, уписује студенте на два Одсека.

Више информација о конкурсу можете видети на следећим линковима:

Трећи конкурсни рок на Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

Трећи конкурсни рок на Одсеку за пословне студије Блаце