Топличка академија струковних студија Прокупље и Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, потписали су уговор о пословно – техничкој сарадњи

Топличка академија струковних студија Прокупље и Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, потписали су уговор о пословно – техничкој сарадњи, којим је предвиђена размена знања и заједничке активности у различитим научним и образовним областима.

Споразум о сарадњи потписали су др Звонко Златановић, вршилац дужности председника Академије и проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Састанку су испред Академије присуствовали и помоћник председника Академије за наставу и дуалне студије др Горан Перић, помоћник председника Академије за пројекте др Ивана Нешић и руководилац Одсека за пословне студије Блаце др Јасминка Ђуровић.