Топличка академија струковних студија Прокупље акредитована је Одлуком Националног акредитационог тела Републике Србије

     Топличка академија струковних студија Прокупље 25. априла 2023. године добила је Уверење и Одлуку Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије о акредитацији установе.

     Уверењем о акредитацији високошколске установе Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бр. 612-00-00021/9/2023-03 од 25.04.2023. године утврђено је да је ТАСС испунила све прописане стандарде за акредитацију високошколске установе.

     Топличка академија струковних студија је високошколска установа која своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија, успешно примењујући модел дуалног образовања, који представља синтезу између стечених, теоријских и практичних знања.