Топличка академија струковних студија представила два студијска програма по дуалном моделу на Сајму образовања и наставних средстава у Београду

Топличка академија струковних студија, на Сајму образовања и наставних средстава представила је два студијске програме по дуалном моделу:

  • Туризам који се изводи у Одсеку за пословне студије Блаце,
  • Прехрамбена технологија у Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.

Више информација о Сајму образовања можете видети на следећим линковима:

Одсек за пословне студије Блаце

Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље