Програм Еразмус+ „Јачање вештина за одрживи и еколошки туризам“ (ESSEFT)

Од 11 – 12. маја 2024. године, професори Топличке академије струковних студија, др Игор Новаковић, др Ивана Нешић и др Наташа Новаковић Божић, учествовали су на мултипликаторском догађају, као обавезној активности у оквиру пројекта „Јачање вештина за одржив и еколошки туризам“ (ESSEFT) из програма Еразмус+. Домаћин овог догађаја је био Универзитет у Дубровнику.
Координатор пројекта, Топличка академија струковних студија и партнерске институције, Унвиверзитет у Дубровнику, Хотел Рамонда, University of Macedonia, Удруга Струјни круг, представили су приручник и курикулум пројекта који се фокусира на колаборативно учење и размену еколошких (зелених) знања, вештина и резултата. Такође су представљени предлози наставног материјала као резултат спроведеног истраживања, а који ће бити доступни сивм заинтересованим странама у оквиру пројекта – студентима, гостима хотела, незапосленима и запосленима – како би побољшали своје зелене вештине.