Припремна настава на Одсеку за медицинске студије

Припремна настава на Одсеку за медицинске студијеСтруковна медицинска сестра

БИОЛОГИЈА 20. и 22. јун 2023. године од 15:00 до 18:00 часова

ХЕМИЈА 20. и 22. јун 2023. године од 15:00 до 18:00 часова

Цена припремне наставе је 2.000,00 динара. Уплате од 19.06.2023. године на рачун 840-2121666-76 број модела 97 позив на број 9501

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс добиће питања из одабраних области предмета који полажу.

Сајт Одсека за медицинске студије