ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ

Топличка академија струковних студија је у складу са Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Академије изабрала, односно именовала Савет, Председника Академије и студентски парламент, у предвиђеном року од датума оснивања.
Савет Топличке академија струковних студија на седници одржаној 24.04.2023. године је једногласно донео одлуку да за Председника Академије буде изабран др Звонко Златановић, професор струковних студија.