IV Конференција са међународним учешћем „АГРОТОП 2024“

IV Конференција са међународним учешћем „АГРОТОП 2024“ одржава се 23. и 24. маја 2024. године у организацији Топличке академије струковних студија, Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље. Тема IV Конференције о агротуризму је „Зелена пољопривреда у функцији заштите животне средине“.
Отварању Конференције присуствовали су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, града Прокупља, средњих стручних школа у граду Прокупљу, привредника Топличког округа, као и наставници и студенти Академије. Поздравну реч поред Председника организационог одбора упутио је и помоћника министра пољопривреде за рурални развој, Александар Богићевић и члан Градског већа града Прокупља за пољопривреду и рурални развој, Александар Петковић.

Првог дана Конференције одржана је презентација радова:

   1. Драго Цвијановић, Јована Давидовић: Маркетинг одрживог развоја у функцији унапређења агротуризма Републике Србије.
   2. Гјоко Буневски, Никола Столић, Братислав Пешић, Александар Клинцаров: Критеријуми одабирања коња за хипотерапију и терапијско јахање.
   3. Данијела Шупут, Добрила Ранђеловић, Сенка Поповић, Невена Хромиш: Токови валоризације агроиндустријског отпада.
   4. Ивица Станчић, Братислав Пешић, Драган Оровић: Могућност развоја агротуризма на простору југоисточне Србије.

Другог дана Конференције је планиран рад по секцијама, постер презентације:

   секција 1 – Агроменаџмент и агротуризам
   секција 2 – Анимална производња
   секција 3 – Биљна производња
   секција 4 – Заштита биљ
   секција 5 – Прехрамбена производња
   секција 6 – Заштита животне средине