Интерни конкурс за упис у прву годину основних струковних студија по дуалном моделу студија за школску 2023/2024. годину

На Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље од понедељка 06.11.2023. године почиње интерни конкурс за упис студената на прву годину основних струковних студија по дуалном моделу образовању на студијском програму ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА.

Детаље конкурса можете видети на понуђеном ЛИНКУ