Erasmus+ пројекат SKILLS4Water

Erasmus+ пројекат SKILLS4Water који се реализује на Универзитету у Нишу настоји да унапреди интеграцију меких вештина у високом образовању.
У оквиру првог тренинга који је организован на Универзитету у Нишу, др Ивана Нешић, професор Топличке aкадемије струковних студија је позвана да учествује као један од панелиста на округлом столу под називом ”Додатне предности европских пројеката за развој меких вештина”. Поред тога, представила је пројекат ESSEFT који имплементира Топличка академија струковних студија.