У оквиру Немачке развојне сарадње експерти GIZ-a спровели су Обуку на пројекту ˮПерспективе за младе у руралним срединама„

На Топличкој академији струковних студија, Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије, у петак и суботу (13., и 14.10.2023.) Одржана су предавања у оквиру пројекта „Обуке за младе у руралним срединама“ који у оквиру Немачке развојне сарадње у Србији спроводи GIZ са водећим партнером Министарством за туризам и омладину.

Предавачи на овом скупу намењеном младима од 18 до 30 година, као и заинтересованим лицима до 40 година старости уколико су повратници, жене на селу, инвалиди, теже запошљива лица или етничке мањине, били су експерти FAKT-а и GIZ-а, др Бранко Красојевић, Драгана Тар и Слободан Живановић, дипломирани инжењер пољопривреде, експерт за пољопривреду.

Теме са којима су упознати учесници обуке биле су: побољшање понуде у руралном развоју, сеоском и агро туризму, стандарди и категорисање приватног смештаја у домаћој радиности, писање бизнис плана, пројеката и услови конкурисања, IPARD пројекти, корисне информације и услови конкурисања.

Млади који су присуствовали предавању могли су да од стручних људи науче шта су то стандарди у туризму, како се пишу бизнис планови и пројекти којима се аплицира за добијање средстава из намењених фондова.